Information

Inbjudan och anmälan 2020Nu får ni ger er lite till tåls innan inbjudan till Mittcup 2020 kommer!

Reglemente 2019


Viktigt är att alla i teamet har läst igenom och är införstådda i alla regler.

På sbf.se finns de gemensamma (G) regelverket som gäller all bilsport.Tävlingsreglemente hittar ni här;
genom att dubbelklicka på denna bild 
Cupreglemente hittar ni genom
att dubbelklicka på denna bild
Tekniska Reglemetet hittar ni
genom att dubbelklicka på denna bild Tips från ett Mittcups-team
om tankar runt bilbygge