Information


Anmälan stängd för Säsong 2020.
Nu siktar vi på Säsong 2021Reglemente 2019-2021
Viktigt är att alla i teamet har läst igenom och
är införstådda i alla regler.

Det gemensamma (G) regelverket som gäller all bilsport.
Tävlingsreglemente hittar ni här;
genom att dubbelklicka på denna bild 
Cupreglemente hittar ni genom
att dubbelklicka på denna bild
Tekniska Reglemetet hittar ni
genom att dubbelklicka på denna bild  

I och med att man anmäler sig så har samtliga personer i teamet godkänt eventuell publicering på hemsidor/ sociala nätverk med bilder och dyligt enligt GDPR-lagen.