Information

Inbjudan och anmälan 2020Här hittar du inbjudan till deltävling 1: INBJUDAN
Här hittar du anmälningsblankett: ANMÄLAN

Här hittar du PM1: PM1 
Här hittar du PM2: PM2
Bilaga till PM2: BILAGA

Nytt för 2020

Ni som ämnar att deltaga hela cupen; 
Ni behöver bara anmäla själva teamet en gång. Endast om ändring av förare sker behöver Ni meddela.
Dock inför varje deltävling behöver Ni skicka ett mail och tala om att Ni skall köra. 

Anmälan skickas till:mittcup@gmail.com

Reglemente 2019-2021
Viktigt är att alla i teamet har läst igenom och
är införstådda i alla regler.

Det gemensamma (G) regelverket som gäller all bilsport.
Tävlingsreglemente hittar ni här;
genom att dubbelklicka på denna bild 
Cupreglemente hittar ni genom
att dubbelklicka på denna bild
Tekniska Reglemetet hittar ni
genom att dubbelklicka på denna bild